Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS Nike w Bojanowie
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PYBLICZNEGO PN. ZDROWA SYLWETKA ZŁOŻNA PRZEZ UKS NIKE W BOJANOWIE
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 i PE 100RC Dn 63 mm do dwóch budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid.738/10, 738/5, 738/6, położonych w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 i PE 100RC Dn 63 mm do dwóch budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid.738/10, 738/4, 738/5, 738/6, położonych w Bojanowie przy ul. Tarnobrze
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż środka trwałego będącego własnością gminy Bojanów
Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.3620, 3612/2, 3612/1, 3626, 3627, 3619/1, 3634, 3633/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/3, 500/1, 501/1, położonych w obrębie ewidencyjny
Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze aktywności fizycznej dzieci w Gminie Bojanów w 2019 roku
Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.327, 310 i 260/1, położonych w miejscowości Pietropole, obręb ewidencyjny 6 Bojanów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/1, 3105/2, 3106, 3107, 3108, 3060, 3059, 3058, 3044, 3042, 3041, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina