Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy drogi gminnej w miejscowości Bojanów wraz z miejscami postojowymi i dojazdem do targowiska gminnego..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy drogi gminnej na działce nr ewid.1538/6, położonej w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Decyzja w sprawie "Budowy zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewidencyjnym 1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617 w miejscowości Stany, Gmina Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Budowy zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewidencyjnym 1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617 w miejscowości Stany, Gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 Dn 63mm na potrzeby budynku mieszkalnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępownia w sprawie bBudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów”
Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewidencyjnym 1610/1, 1610/2, 1611,1613,1614,1615,1617 w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu zasilanego wodami gruntowymi
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów"
Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu w Gminie Bojanów w 2023 roku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie pn. Budowa studni głębinowej S-2A na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda, na działce nr ewid.1181, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. budowa studni głębinowej S-2A na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda, na działce nr ewid.1181, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Debata nad raportem o stanie gminy Bojanów za 2022 rok
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki Stowarzyszenie "Przyszowska Bandera"
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenia Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie "Instalacji fotowoltaicznej Stany II o mocy do 1 MW..."
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowania w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1030R Grębów-Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany" na działce nr ewid.15/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Stany, gmina Bojanów"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewid. 1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617 w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej