Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Debata nad raportem o stanie gminy Bojanów za 2022 rok
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki Stowarzyszenie "Przyszowska Bandera"
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenia Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie "Instalacji fotowoltaicznej Stany II o mocy do 1 MW..."
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowania w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1030R Grębów-Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany" na działce nr ewid.15/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Stany, gmina Bojanów"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewid. 1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617 w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki dotyczy: Organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dotyczy: Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów-Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” na działce nr ewid.15/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Stany, gmina Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w km 15+393 - 16+757 w miejscowości Stany, gm. Bojanów
Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w km 15+393 - 16+757 w miejscowości Stany
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego poprzedzającego wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Decyzja w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (cześć), Laski (część), gmina Bojanów
Obwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja w sprawie przebudowy dróg gminnych nr: 101155R-590 m, nr 101159R-49 m w miejscowości Stany ul. Kozły gm. Bojanów
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r.