Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 - 2024
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od km ok. 28+483 do km ok. 50+634 i od km ok. 51+431 do km ok. 61+608 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budow
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”
Obwieszczenie pn: "Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów - stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów – stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11, dobudowa słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.3549, 3071, 3584/2, 3592, 3
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2893/1, 2893/2, 2893/3, 2893/4, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na przebudowie linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów – stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11, dobudowa słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.3549, 3071, 3584/2, 3592, 3583/3, 358
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.5237/6, 5237/7, 5237/8, położonych w miejscowości Stany, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.1237, 853, 1137/1, położonych w miejscowości Bojanów, ul. Strażacka, gmina Bojanów
OBWIESZCZENIE na wniosek inwestora zostało zawieszone postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów –
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2891/2, 2659, 2890/5, 2890/1, 2888/1, 2888/7, 2888/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2893/1, 2893/2, 2893/3, 2893/4, położonych w miejscowości Przyszów przy ul. Zapuście, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2526, 2513 i 2564, położonych w miejscowości Bojanów, obręb ewidencyjny 0006 Bojanów , gmina Bojanów
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
"WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU PROFILAKTYKI"