Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko urzednicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko urzednicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborzez na stanowisko urzednicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informatyzacji w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. księgowości i płac w gminnych instytucjach kultury
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Konkurs na stanowisko Kierownika Domu Opieki Dziennej w Maziarni
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSÓW URZĘDU GMINY BOJANÓW