Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczące przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko od km 0+326,77 do km 0+749,45 wraz z rozbiórką istniejącego u budową nowego mostu na rzece Łęg oraz rozbiórką, budową i przebudo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid.3601/3, położonej w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i rozbudowy torów wraz z odwodnieniem
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.423, 1273/2, 1273/1, 1171/15, 1171/47, 1171/48, 1189, 1188, położonych w miejscowości Ruda, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2249/6, 2249/5, 2250/4, 2241, 2265/4, 2265/5, 2267/2, 2265/7, 2265/9, 2269/5, 2286/5, 2287/2, 2288/6, 2288/5, 2225, 2221/3, 2220, 2287/1,
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko od km 0+326,77 do km 0+749,45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.1448/2, 1447/2, 1440/1, 1527/4, 1526/3, położonych w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.400, 2571/2, 767/2, 767/1, 766/2, 2578, 2579/1, 2579/2, położonych w miejscowości Stany przy ul. Leśnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.775, 959, 966, położonych w miejscowości Gwoździec, gmina Bojanów
OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2249/6, 2249/5, 2250/4, 2241, 2265/4, 2265/5, 2267/2, 2265/7, 2265/9, 2269/5, 2286/5, 2287/2, 2288/6, 2288/5, 2225, 2221/3, 2220, 2287/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.423, 1273/2, 1273/1, 1171/15, 1171/47, 1171/48, 1189, 1188, położonych w miejscowości Ruda, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojan
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa i rozbudowa wraz z odwodnieniem"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.400 i 2571/2 o długości około 293 mb i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.400 o długości około 138 mb, położonych w miejscowości Stany przy ul. Le
Decyzja w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje" położonego na terenie gminy Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.400 i 2571/2 o długości około 293 mb i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.400 o długości około 138 mb, położonych w miejscowości Stany przy ul. Leśnej, gmina Bojanów, powiat stalowowolski
Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013,
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie