BOJANÓW

Dane sołectwa:
Bojanów

Sołtys: Przemysław Pistor

Rada Sołecka

Władysława Korba
Jan Stróż
Maria Sudoł
Barbara Żak

Załączniki:

Statut sołectwa Bojanów

Protokół komisji skrutacyjnej.pdf

BOJANÓW ZA RZEKĄ

Dane sołectwa:
Bojanów za Rzeką
Sołtys: Sławomir Sudoł
Rada Sołecka

Andrzej Nowak
Alina Kozioł
Wiesława Dąbal
Jan Sudoł
Krystyna Jarosz

Załączniki:

Statut sołectwa Bojanów za Rzeką

BURDZE

Dane sołectwa:
Burdze
Sołtys: Wiesław Bałka
(+48 15) 8709472
Rada Sołecka
Łukasz Żukowicz
Andrzej Duma
Eugeniusz Burdzy

Załączniki:

Statut Sołectwa Burdze.doc

CISÓW LAS

Dane sołectwa:
Cisów Las
SOŁTYS - JÓZEF PUZIO
Rada Sołecka
Krzysztof Sudoł
Ryszard Wieczerzak
Stanisław Grondecki
Sławomir Janiec
Maria Furtak


Załączniki:

Statut sołectwa Cisów Las

KORABINA

Dane sołectwa:
Korabina
SOŁTYS - PIOTR DELEKTA
Rada Sołecka
Waldemar Szwed
Zbigniew Brzuszek
Aleksander Kozioł
Barbara Michałczak
Agata Marszał


Załączniki:

Statut sołectwa Korabina

Więcej artykułów…