Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.3078 i 3080, położonych w miejscowości Stany
Ogłoszenie o ofercie na realizacje zadania "Kino feryjne"
Obwieszczenie z dnia 15.01.2024 Wojewody Podkarpackiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko..."
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dni 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie Województwa Podkarpackiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową, techniczną i towarzyszącą"
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie przebudowa drogi leśnej „Kanałowa” na terenie Leśnictwa Maziarnia: budowa przepustów pod koroną drogi oraz przebudowa rowów w zakresie budowy przepustów na terenie działek
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej na potrzeby stacjonarnej bazy magazynowej w Nowej Dębie”
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.3078 i 3080
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 RC SDR 11 typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączem gazowym
Postanowienie Nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu stalowowolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Obwieszczenie o zmianie nazwy inwestycji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury w Stanach na przedszkole wraz z budową niezbędnej infrastruktury
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa odcinka sieci wodociągowej na potrzeby stacjonarnej bazy magazynowej w Nowej Dębie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ogłoszenie z zakresu czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii i innym problemom behawioralnym na realizację zadania "Świąteczny turniej piłki nożnej"
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego przebudowa drogi leśnej „Kanałowa” na terenie Leśnictwa Maziarnia: budowa przepustów pod koroną drogi oraz przebudowa rowów w zakresie budowy przepustów na terenie działek
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie "Budowy stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową..."
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.2034, położonej w miejscowości Stany przy ul. Kolbuszowskiej, gmina Bojanów
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowegobudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 RC SDR 11 typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączem gazowym dn 25 PE100 RC SDR11 typ 2
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury w Stanach na przedszkole wraz z budową niezbędnej infrastruktury