Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów"
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze aktywności fizycznej w Gminie Bojanów w 2023 roku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 Grębów – Stany w km 15+393- 16+757 w miejscowości Stany, gm. Bojanów"
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowy dróg gminnych nr:101155R-590m, nr 101159R-490m w miejscowości Stany ul. Kozły, gm. Bojanów"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Gminy Bojanów
Konkurs ofert z zakresy kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów”
OGŁOSZENIE z dnia 09.12.2022 r. WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o prowadzonym pod sygnaturą N-VII.7533.2.117.2022 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
Obwieszczenie numer 2 o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2023 -2030”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
Postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowy dróg gminnych: nr 101155R - 590 m, nr 101159R-490 m w miejscowości Stany ul. Kozły, gm. Bojanów"
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie
Obwieszczenie w sprawie "Przebudowy i budowy drogi gminnej na działkach... położonych w miejscowości Stany, gmina Bojanów, powiat Stalowowolski"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie "Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski..."
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Przebudowa Szkoły Podstawowej w Stanach na działce nr ewid.3494/5, położonej w miejscowości Stany przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów