Ogłoszenie w sprawie oferty Zarządu Powiatowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym

W dniu 27.07.2018r. do Urzędu Gminy Bojanów wpłynęła oferta Zarządu Powiatowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym.  Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018, poz. 450) oferta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń. Zastrzeżenia do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej do dnia 07.08.2018r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5. Treść oferty jest dostępna w Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 10, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta.pdf

Ogłoszenie.pdf

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-01
Udostępniający: Administrator 2018-08-01
Liczba odwiedzin: 233
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie w sprawie oferty Zarządu Powiatowego Polskiego ... Administrator 2018-08-01 06:07:25
1 Ogłoszenie Administrator 2018-08-01 06:06:35