Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 12 czerwca 2020 r

Informacja
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Bojanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 6
- Nr 8.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-06-12
Udostępniający: marcin_adm 2020-06-12
Liczba odwiedzin: 749