Informacja na podstawie art. 182 §1 pkt 1 oraz §10 podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi w komisji funkcjami.

Informacja

na podstawie art. 182 §1 pkt 1 oraz §10 podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi w komisji funkcjami.  

Czytaj więcej...

Linki do Wyborów Parlamentarnych

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania

https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne

https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni

https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni

https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą

https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

https://youtu.be/q-O50REiElM

Link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo:

https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

 

Zarządzenie Nr 100 /2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenie Nr 100 /2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Protokół

sporządzony w dniu 5 października 2015 roku

z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Bojanów z dnia 02 października 2015 r.

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 02 października 2015 r.

 Na podstawie art. 182 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( tekst. jedn. Dz. U.  Nr 21 poz. 112 ze zm. )

 informuję, że

dnia 5 października 2015 r. o godz. 8.30  w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów zostanie przeprowadzone publiczne losowanie członków obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszonych przez podmioty uprawnione kandydatów. 

Czytaj więcej...