Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki dotyczy: Organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dotyczy: Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów-Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” na działce nr ewid.15/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Stany, gmina Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w km 15+393 - 16+757 w miejscowości Stany, gm. Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego poprzedzającego wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów"
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze aktywności fizycznej w Gminie Bojanów w 2023 roku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 Grębów – Stany w km 15+393- 16+757 w miejscowości Stany, gm. Bojanów"
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowy dróg gminnych nr:101155R-590m, nr 101159R-490m w miejscowości Stany ul. Kozły, gm. Bojanów"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Gminy Bojanów
Konkurs ofert z zakresy kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów”
OGŁOSZENIE z dnia 09.12.2022 r. WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o prowadzonym pod sygnaturą N-VII.7533.2.117.2022 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
Obwieszczenie numer 2 o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2023 -2030”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie