Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie "Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora..."
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące "Dopływ z Korabiny" sieci kanalizacji sanitarnej...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany rodzaju zrealizowanej inwestycji z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę zagrodową na działce nr ewid.1950, położonej w miejscowości Stany, gmina Bojanów
Obwieszczenie Nr 2 Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.1126 i 1127, położonych w miejscowości Bojanów przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o zakończeniu postępownia administracyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Stcji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda..."
Zawiadomienie w sprawie budowy stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN 0,4kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym nN 0,4kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania "Przyroda to wielka przygoda"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy
Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu w Gminie Bojanów w 2024 roku
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania "Zjazd integracyjno - profilaktyczny Amazonek w Łążku Garncarskim"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr S-2A w miejscowości Ruda, gmina Bojanów
Obwieszczenie publiczne o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2024 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 872
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego„Budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN 0,4kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym..."
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bojanów odbytego w dniu 19 stycznia 2024 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Oferta na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej