Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, w którym cena wywoławcza działek została obniżona na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 10.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz § 5. Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów i Stany

GN.I.6840.2.2018

Bojanów dn. 30.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów i Stany 

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

GN.I.6840.1.2018

Bojanów 25.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.3.2018

Bojanów dn. 11.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.2.2018

Bojanów dn. 5.03.2018 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...