Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Gwoździec, Stany i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

INŚ.II.6845.7.2024

Bojanów dn. 16.05.2024 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Gwoździec, Stany i Przyszów

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Stany i Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów

INŚ.II.6840.1.2024

Bojanów dn. 13.05.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2213).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowościach Korabina, Laski, Cisów-Las i Ruda na okres 9 lat

INŚ.II.6850.5.2024

Bojanów dn. 07.03.2024 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowościach Korabina, Laski, Cisów-Las i Ruda na okres 9 lat

 

yczenie.pdf

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębach Stany i Bojanów

INŚ.II.6840.1.2024

Bojanów dn. 07.02.2024 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębach Stany i Bojanów

Sprzedaż.pdf

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Cisów-Las, Korabina i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

INŚ.II.6845.5.2024

Bojanów dn. 07.03.2024 r.

 

 

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Cisów-Las, Korabina i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy 

Dzierżawa.pdf