Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.3.2023

Bojanów dn. 20.09.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2213).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębie Bojanów oraz Przyszów

GN.I.6840.5.2023

Bojanów dn. 7.09.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębie Bojanów oraz Przyszów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w obrębie Bojanów na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.7.2023

Bojanów 7.09.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu
w obrębie Bojanów na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kołodzieje w obrębie Przyszów, na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.8.2023

Bojanów 7.09.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Kołodzieje w obrębie Przyszów, na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Gwoździec

GN.I.6845.5.2023

Bojanów, 25.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm./ oraz na podstawie Zarządzenia Nr 69/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów.

Czytaj więcej...