Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
443 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz
442 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
441 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz
440 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.15.2018 na... Agnieszka Kobylarz
439 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania... Agnieszka Kobylarz
438 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup mi... Agnieszka Kobylarz
437 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym p... Agnieszka Kobylarz
436 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
435 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
434 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018... Agnieszka Kobylarz
433 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dos... Agnieszka Kobylarz
432 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dos... Agnieszka Kobylarz
431 Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony ... Administrator
430 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
429 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018... Agnieszka Kobylarz
428 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na... Agnieszka Kobylarz
427 Wyjasnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogra... Agnieszka Kobylarz
426 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na z... Agnieszka Kobylarz
425 Ogłoszenie Administrator
424 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
423 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
422 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.16.2018 na... Agnieszka Kobylarz
421 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nie... Agnieszka Kobylarz
420 Informacja GOPS o unieważnieniu postępowania przetargowego... Agnieszka Kobylarz
419 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu... Agnieszka Kobylarz
418 Konkurs na stanowisko Kierownika Domu Opieki Dziennej w Mazi... Administrator
417 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator
416 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator
415 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sp... Administrator
414 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018... Administrator