Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
251 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane... Agnieszka Kobylarz
250 Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maj... Administrator
249 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018... Agnieszka Kobylarz
248 Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
247 Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
246 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kw... Administrator
245 ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwie... Administrator
244 Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietni... Administrator
243 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwie... Administrator
242 ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwie... Administrator
241 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maj... Administrator
240 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja... Administrator
239 Zarządzenie Nr 45 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maj... Administrator
238 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator
237 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja ... Administrator
236 Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maj... Administrator
235 Wójt Gminy Bojanów ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZO... Administrator
234 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
233 2018 Administrator
232 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
231 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
230 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące udzi... Agnieszka Kobylarz
229 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
228 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2018... Agnieszka Kobylarz
227 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczon... Administrator
226 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
225 Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator
224 Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator
223 Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator
222 Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator