Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
148 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator
147 Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego rynku na ... Agnieszka Kobylarz
146 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAK ZPB.271.12.2018 NA ROBOTY B... Agnieszka Kobylarz
145 Ogłoszenie o zamówieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pr... Agnieszka Kobylarz
144 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz
143 test Administrator
142 test Administrator
141 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz
140 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 cze... Administrator
139 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o otwartym i konkurencyjny... Agnieszka Kobylarz
138 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czer... Administrator
137 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
136 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
135 ZARZĄDZENIE nr 59/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 lipca... Administrator
134 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w prz... Agnieszka Kobylarz
133 Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
132 Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
131 Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
130 Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
129 Uchwała Nr XXXIII/264/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
128 Uchwała Nr XXXIII/265/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
127 Uchwała Nr XXXIII/266/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
126 Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
125 Uchwała Nr XXXIII/268/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
124 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyt... Administrator
123 ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czer... Administrator
122 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czer... Administrator
121 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czer... Administrator
120 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz
119 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w p... Agnieszka Kobylarz