Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
328 UCHWAŁA Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
327 Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 li... Administrator
326 UCHWAŁA Nr XXVII/224/ 2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 ... Administrator
325 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.1.2018 ... Agnieszka Kobylarz
324 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego znak... Agnieszka Kobylarz
323 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa o... Agnieszka Kobylarz
322 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator
321 UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
320 Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
319 UCHWAŁA Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
318 Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
317 Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na 2018 rok Nr XXVIII/229... Administrator
316 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator
315 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator
314 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator
313 Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
312 UCHWAŁA Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
311 UCHWAŁA Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
310 UCHWAŁA Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
309 UCHWAŁA Nr XXVIII/234/2017 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 28 gr... Administrator
308 UCHWAŁA Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
307 Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
306 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
305 Plan postępowań przetargowych na 2018 rok Agnieszka Kobylarz
304 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz
303 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator
302 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator
301 Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne st... Agnieszka Kobylarz
300 Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne st... Agnieszka Kobylarz
299 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz