Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
211 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator
210 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator
209 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stano... Administrator
208 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stano... Administrator
207 Obiweszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie pn.... Administrator
206 Protokół Nr XXIX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
205 Uchwała Nr XXIX/237/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator
204 Uchwała Nr XXIX/238/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator
203 Uchwała Nr XXIX/239/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator
202 Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator
201 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
200 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
199 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
198 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograni... Administrator
197 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
196 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty ... Administrator
195 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofe... Administrator
194 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki Administrator
193 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów w sprawie usta... Administrator
192 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lu... Administrator
191 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego ... Administrator
190 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lute... Administrator
189 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
188 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
187 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty... Administrator
186 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lute... Administrator
185 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz
184 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
183 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizac... Administrator
182 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz