Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
45 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
44 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
43 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane... Agnieszka Kobylarz
42 Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maj... Administrator
41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018... Agnieszka Kobylarz
40 Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
39 Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
38 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kw... Administrator
37 ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwie... Administrator
36 Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietni... Administrator
35 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwie... Administrator
34 ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwie... Administrator
33 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maj... Administrator
32 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja... Administrator
31 Zarządzenie Nr 45 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maj... Administrator
30 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator
29 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja ... Administrator
28 Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maj... Administrator
27 Wójt Gminy Bojanów ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZO... Administrator
26 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
25 2018 Administrator
24 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
23 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
22 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące udzi... Agnieszka Kobylarz
21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2018... Agnieszka Kobylarz
19 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczon... Administrator
18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
17 Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator
16 Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator