Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
6200 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Administrator 2018-02-23 13:43:33
6199 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Administrator 2018-02-23 13:33:16
6198 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograni... Administrator 2018-02-23 12:27:20
6197 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz 2018-02-22 13:52:03
6196 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz 2018-02-22 13:51:32
6195 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator 2018-02-22 08:50:35
6194 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator 2018-02-22 08:50:00
6193 Uchwała Nr XXIX/237/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator 2018-02-22 08:35:36
6192 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 09:57:01
6191 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 06:49:52
6190 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie-Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:45:18
6189 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:44:10
6188 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:42:43
6187 0 Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:41:21
6186 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:40:14
6185 Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania fo... Agnieszka Kobylarz 2018-02-14 07:27:34
6184 Statut Gminy Bojanów Administrator 2018-02-13 09:44:53
6183 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:46:07
6182 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:45:18
6181 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:25:20
6180 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:42:15
6179 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej pn."Organi... Administrator 2018-01-30 12:34:26
6178 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacja... Administrator 2018-01-30 12:27:45
6177 "Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:27:33
6176 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:26:05
6175 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:25:44
6174 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2018-01-30 12:18:31
6173 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:41
6172 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:21
6171 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:10