Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyszów – rejon cmentarza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

mpzp_cmentarz.zip

mpzp_czesci.zip

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie znajduje się w załączniku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf