Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY REFERENT DS. PŁAC
Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY EEFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. księgowości budżetowej
Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. płac
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkolaki na start"
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki
Informacja o kandydatach w konkursie na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki
Konkurs na świadczenie usług psychologicznych
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w GOPS w Bojanowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Asystenta Rodziny w GOPS w Bojanowie
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w sparawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta rodziny w GOPS w Bojanowie
Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przez kandydatów w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie