Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów w zamian za święto przypadające w sobotę
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych pr
ZARZĄDZENIE NR 12 /2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkol
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Bo
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości będącej własnością Gminy Bojanów, położonej w obrębie Stany
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bojanów
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przyszowianki” z siedzibą w Przyszowie
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Przyszłościowe” z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Na Skrzydłach Kultury z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zlec
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90a /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowa