Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023
Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw
Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Mieszkańców „BLIŻEJ SIEBIE” w Korabinie
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębiors
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 146/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych pod
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 styczeń 2023 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w g
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Bojanów za 2022 rok
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zle
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 146/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bojanów
Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości będącej własnością Gminy Bojanów, położonej w obrębie Stany
Zarządzenie nr 142/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębiors
Zarządzenie nr 139/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku
Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste