UCHWAŁA Nr IX/50/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

UCHWAŁA Nr IX/50/2015

Rady Gminy Bojanów

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zmianami) oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku – Rada Gminy Bojanów u c h w a l a:

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

 

Czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/51 /11 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

UCHWAŁA Nr VIII/51 /11

Rady Gminy Bojanów

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Rada Gminy Bojanów prowadzi nabór na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2012-2015.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Rada Gminy winna wybrać:

- do Sądu Rejonowego w Nisku – 2 ławników

- do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - 1 ławnik, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0 ławników.

Czytaj więcej...