Wójt Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bojanów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

Wójt Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bojanów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Przyszów i Bojanów, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.6.2022

Bojanów dn. 14.02.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2213).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Laski na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.1.2023

Bojanów 19.01.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w obrębie Laski na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębie Stany

GN.I.6840.1.2023

Bojanów dn. 19.01.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębie Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębie Stany na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.4.2022

Bojanów dn. 22.12.2022 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębie Stany na okres do 3 lat licząc
od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...