Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębie Przyszów, na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.4.2021

Bojanów dn. 25.05.2021 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębie Przyszów, na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębach Bojanów i Przyszów, na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.2.2021

Bojanów dn. 6.05.2021 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w obrębach Bojanów i Przyszów, na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów

GN.I.6840.2.2021

Bojanów dn. 1.04.2021 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stany odbytego w dniu 5 marca 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów

Bojanów 15.03.2021 r.

GN.I.6840.4.2020

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stany odbytego w dniu 5 marca 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg KW Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób

niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

Najwyższa cena osiągnięta

w przetargu

Nabywca nieruchomości
 

3397/12

TB1N/00046812/5

1 0 21 700 21 920 Iwona Żak

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów

GN.I.6840.1.2021

Bojanów dn. 11.03.2021 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów

Czytaj więcej...