INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. księgowości i płac w gminnych instytucjach kultury

INFORMACJA 
o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty
ds. księgowości i płac w gminnych instytucjach kultury


1.    Nazwy i adresy jednostek : Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie przy ul. Strażackiej 1 oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej 3
                  
2. Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY
                         
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :
a)    Spełnienie wymagań  zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
b)    znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
c)    doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
d)    znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK;
e)    umiejętność interpretowania przepisów;
f)    komunikatywność, wysoka kultura osobista;
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.
b)    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
c)    Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
d)    Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.
e)    Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.
f)    Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
g)    Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
h)    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych.
i)    Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.
j)    Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
k)    Obsługi programu PŁATNIK – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
l)    Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
m)    Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
n)     Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
o)    Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
p)    Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
q)    Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    miejsce pracy – Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie przy ul. Strażackiej 1 oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej 3
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat ( 2/3 etatu GOK, 1/3 GBP) (możliwość elastycznego czasu pracy
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Osoba do kontaktu:
 
Agnieszka Kobylarz Sekretarz Gminy Bojanów, tel. 15 870 83 26Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-11-20
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-11-20
Liczba odwiedzin: 1084
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. ... Agnieszka Kobylarz 2019-11-20 13:18:26
2 INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. ... Agnieszka Kobylarz 2019-11-20 13:17:54
1 INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. ... Agnieszka Kobylarz 2019-11-20 13:17:16