Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów

OR.III.2110.1.2017                                                                                                       Bojanów, 2017-06-30


INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów


 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów wybrana została   Pani Katarzyna Stańkowska 

Uzasadnienie wyboru
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydata. W opinii komisji, zarówno podczas części pisemnej egzaminu obejmującej test oraz pytania otwarte, a następnie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Katarzyna Stańkowska wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Katarzyna Stańkowska  posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.Sławomir Serafin
(-)           
Wójt Gminy Bojanów


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-30
Liczba odwiedzin: 1937
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze d... Agnieszka Kobylarz 2017-06-30 08:38:11
1 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze d... Agnieszka Kobylarz 2017-06-30 08:37:38