Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT


OR.III.2110.1.2016                                                                                                         Bojanów, 2016-12-13


INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw płac oraz centralizacji podatku VAT w Urzędzie Gminy Bojanów
 


Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac i centralizacji podatku VAT w Urzędzie Gminy Bojanów wybrana została Pani Dorota Straub.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów prawa. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, o które się ubiegała zarówno z wiedzy ogólnej, jak i merytorycznej odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji, w związku z czym została wybrana na ww. stanowisko.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-12-13
Udostępniający: marcin_adm 2016-12-13
Liczba odwiedzin: 1138