Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Bojanowie.docx

kwestionariusz_osobowy.doc

 

 

Zarządzenie nr  80/2016

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

 

2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka w Bojanowie zostanie zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojanów,

2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów .

 

§ 5

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-12-06
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2016-12-06
Liczba odwiedzin: 2321
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultu... Agnieszka Kobylarz 2016-12-06 10:15:31
2 Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultu... Agnieszka Kobylarz 2016-12-06 10:15:02
1 Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultu... Agnieszka Kobylarz 2016-12-06 10:11:34