Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przy

Zarządzenie nr 102/2017

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Zarządzenie Nr 102/2017.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-04
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 485
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lis... Administrator 2019-01-09 13:52:31
3 Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lis... Administrator 2018-01-04 09:47:36
2 Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lis... Administrator 2018-01-04 09:43:44
1 Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lis... Administrator 2018-01-04 09:43:30