Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów w zamian za święto przypadające w sobotę
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów