Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Boja
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych w gospodarstwach domowych
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego