Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych pr
ZARZĄDZENIE NR 12 /2021 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkol
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przyszowianki” z siedzibą w Przyszowie
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Przyszłościowe” z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Na Skrzydłach Kultury z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku
Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zlec
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł w Urzędzie Gminy Bojanów