Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Bojanów za Rzeką
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Bojanów oraz określenia zasad jego opracowania
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w g