Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów oraz rad soleckich w sołectwach: Kołodzieje, Maziarnia, Stany, Kozły-Załęże, Bojanów, Bojanów za Rzeką, Laski, Cisów Las,
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bojanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywróc
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zlec
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów