Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 76/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 74/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bojanowie”
Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Boja