Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2019 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027
Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bojanów
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w przedmiocie projektów zmian statutów sołectw
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów w 2018 roku
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
ZARZĄDZENIE nr 92/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach-budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu”
ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 90a /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczon