Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów w 2017 roku
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie - Zapuściu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 od daty 1 września 2017 r., dziennika wyłącznie w for
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Zarządzenie 82/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka uniemożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki należącej do Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Przyszów - Szlacheckie
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 76a/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28.08.2017 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 6.06.2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do grupy Sterującej w ramach projektu "Sukces rośnie z nami"
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do OWP w Stanach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej - w
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji oo przebiegu wykona
Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych, których wystąpiły szkody spowodowane przez grad
Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenie zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 roku
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zmiany nieruchomości
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów