Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie NR 122/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wynajęcia na okres do trzech lat nieruchomości lokalowych położonych w Przyszowie, Bojanowie i Maziarni
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 120/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Bojanów tabletów do użytku służbowego
Zarządzenie NR 117/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej zadania pn. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i
Zarządzenie NR 116/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 115/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2225, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2
Zarządzenie NR 114/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany”
Zarządzenie NR 112/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości będącej własnością Gminy Bojanów, położonej w obrębie Stany
Zarządzenie NR 111/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 109/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2020 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028
Zarządzenie NR 108/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 101/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 97/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie NR 96/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 95/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie 93/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie NR 90/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 89/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 87/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.