Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Burdze, Kozły - Załęże, Stany, Gwoździec i Cisów Las w Gminie Bojanów projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Boja
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkohol
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, n
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkol
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 2018/20
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2018 r.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji ad
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyz
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 roku.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.