Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego - kryptonim „WRZESIEŃ 2020”
ZARZĄDZENIE NR 42A /2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zada
Zarządzenie NR 41/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Bojanów za 2019 rok
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2019.
ZARZĄDZENIE nr 38/2020 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Na Skrzydłach Kultury z siedzibą w Bojanowie
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie NR 25/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie NR 23/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie NR 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu O
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty 2020 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Boja
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty 2020 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkohol
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku