Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
ZARZĄDZENIE nr 70/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej dzi
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obs
ZARZĄDZENIE nr 65a/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 65/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE nr 63/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych w gospodarstwach domowych
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Bojanów w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2018
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do P
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa