Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Stanach
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 45 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gm
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „W stumilowym lesie”
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Dom Opieki Dziennej w Maziarni”
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2017
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2018 rok.
Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów