Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 05 września 2016 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przy
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie 54/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Bojanów oraz jej jednostkach organizacyjnych i zakładzie budżetowym
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonan
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w Gminie Bojanów w 2016 roku oraz przyjęcia r
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru robót uzupełniających na zadania pn. "Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzi
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie 44/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bojanowie
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 czerwca 2016 w sprawie przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojanó
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstw
Zarządzenie 35/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projek
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wynajmu lokalu położonego w Maziarni
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Domu typu "C" i Planu pracy na 2016 rok środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r