Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Bojanów
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przyszów III w Gminie Bojanów w sprawie projektu Statutu Sołectwa
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przyszów I w Gminie Bojanów w sprawie projektu statutu sołectwa
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniuspowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogó
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Bojanów dla pzeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie 80/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie 79/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Stanach
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarzązenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia ni
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenie czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym
Zarządzenie 71/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie 69/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarzązenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniające Zarzązenie 65/2013 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łą
Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Remont nawierzchni chodnika oraz remont ogrodzenia na terenie cmenarza wojennego w Przyszowie Klinach"