Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 86/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 85/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sparwie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 82/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sparwie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. płac oraz centralizacji podatku VAT
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 80/2016 z dnia 6 grudnia 2016 rw sprawie ogłosznia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1175/2, obręb Gwoździec, gm. Bojanów"
Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadań pn. "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze" oraz "Wykonanie wentylacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Prz
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości.
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiana w budżecie gminy w 2016 r.
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście"
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt padłych w wyniku zastosow
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cyw
Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Stanach
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8.09.2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej