Pokaż # 
Tytuł
Zarządzanie Nr 118/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy na dzień 31.12.2015 r.
Zarządzanie Nr 116/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pm. " Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany, ul. Kolbuszowska oraz Bojanów ul. Szkolna i Polna wraz z budową odci
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wynajęcia na okres trzech lat nieruchomości lokalowych położonych w Przyszowie i Maziarni
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie 107/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Pietropole"
Zarządzenie 103/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 października 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 43a/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany"
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sej
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawn
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym