Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 201
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zle
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa do pierwokupu
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydżierżawienia nieruchomości położonych w Laskach
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu dla Poczty Polskiej
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Wymiana centrali pożarowej oraz pieca i instalacji centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie"
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście"
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urządze Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3.12.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2015 roku
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bojanów do prac w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" z siedzibą w Nowej Dębie
Zarządzanie Nr 118/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy na dzień 31.12.2015 r.
Zarządzanie Nr 116/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pm. " Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany, ul. Kolbuszowska oraz Bojanów ul. Szkolna i Polna wraz z budową odci
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wynajęcia na okres trzech lat nieruchomości lokalowych położonych w Przyszowie i Maziarni