Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie 35/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projek
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wynajmu lokalu położonego w Maziarni
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Domu typu "C" i Planu pracy na 2016 rok środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r
Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach d
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2015 rok
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Laskach
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na świadczenie usług terapeutycznych w ramach programu profilaktyki
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Bojanowie
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy - szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2016 r
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oględzin sanitariatów znajdujących sie przy gminnym targowisku stałym w m. Bojanów
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 luty 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursuu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu" w gmini
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie powierzania pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie