Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu O
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 2017/201
Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształceni
Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolny
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 28 luty 2017 roku Wójta Gminy Bojanów w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wynajęcia na okres trzech lat lokalu położonego w Maziarni
Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Zarządzenie 15/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nabycie nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zmiany nieruchomości
Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 luty 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Bojan
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 luty 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu
Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2017 r
Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu począwszy od II semestru roku szkolnego 2016/2017 tj. od 1 lutego 2017 r. dziennika wyłącznie w formie elektron
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli z siedzibą w Stanach
Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 stycznia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gm