Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu począwszy od II semestru roku szkolnego 2016/2017 tj. od 1 lutego 2017 r. dziennika wyłącznie w formie elektron
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli z siedzibą w Stanach
Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 stycznia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gm
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 86/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 85/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sparwie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 82/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sparwie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. płac oraz centralizacji podatku VAT
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 80/2016 z dnia 6 grudnia 2016 rw sprawie ogłosznia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1175/2, obręb Gwoździec, gm. Bojanów"
Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadań pn. "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze" oraz "Wykonanie wentylacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Prz
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości.
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiana w budżecie gminy w 2016 r.
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście"
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży