Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 06.06.2017 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do Grupy Sterującej w ramach projektu "Sukces rośnie z nami"
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki przez jednostki budżetowe
Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytori
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg na terenie gminy Bojanów w 2017 roku
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017" na tere
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 45a/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy Bojanów w miejscowości: Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Stany, Stany ul. Załęże i Przyszów
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w Gminie Bojanów w 2017 roku oraz przyjęcia r
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie oraz nierozstrzygnięcia postępowań konkursowych mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 1175/2 obręb Gwoździec, gm. Bojanów"
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2017 rok
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Bojanowie
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży