Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Bojanów za Rzeką
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Bojanów oraz określenia zasad jego opracowania
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w g
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2019
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów oraz rad soleckich w sołectwach: Kołodzieje, Maziarnia, Stany, Kozły-Załęże, Bojanów, Bojanów za Rzeką, Laski, Cisów Las,
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda
Zarządzenie Nr 8a /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształce
Zarządzenie Nr 6a /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych pr
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bojanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywróc