Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2017 rok
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Bojanowie
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu O
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 2017/201
Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształceni
Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolny
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 28 luty 2017 roku Wójta Gminy Bojanów w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wynajęcia na okres trzech lat lokalu położonego w Maziarni
Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Zarządzenie 15/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nabycie nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zmiany nieruchomości
Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 luty 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Bojan
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 luty 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu
Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2017 r