Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań oraz rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych w gospodarstwach domowych
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Bojanów w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2018
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do P
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 ro
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie i Planu Pracy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim