Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie 82/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka uniemożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki należącej do Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Przyszów - Szlacheckie
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 76a/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28.08.2017 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 6.06.2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do grupy Sterującej w ramach projektu "Sukces rośnie z nami"
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do OWP w Stanach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej - w
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji oo przebiegu wykona
Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych, których wystąpiły szkody spowodowane przez grad
Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenie zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 roku
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zmiany nieruchomości
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zrządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów