Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście"
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt padłych w wyniku zastosow
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cyw
Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Stanach
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8.09.2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 05 września 2016 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przy
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie 54/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Bojanów oraz jej jednostkach organizacyjnych i zakładzie budżetowym
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonan
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w Gminie Bojanów w 2016 roku oraz przyjęcia r
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji odbioru robót uzupełniających na zadania pn. "Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzi
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie 44/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bojanowie
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku