Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika ze służby przygotowawczej.
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24.11.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru drogi na terenie gminy Bojanów w 2017 roku.
Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa budynku garażowego w miejscowości Bojanów"
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr ewid: 109,113 w miejscowości Maziarnia" stanowiącego część II zamówienia pn. Budowa
Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przy
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2018 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2026
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. "Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, sko
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzeni
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 1248 w miejscowości Przyszów Ruda"
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 października w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 91a/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10.10.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i przyjęcia regulaminu rekrutacji dla uczniów/uczennic na bezpłatne zajęcia dodatkowe, kółko przedmiotowe oraz bezpłatną jednodniową wycieczkę edu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów w 2017 roku
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie - Zapuściu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 od daty 1 września 2017 r., dziennika wyłącznie w for
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości