Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie NR 86/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie NR 84/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu
Zarządzenie NR 83/2019 Wójt Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje”
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 76/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 74/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bojanowie”
Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Boja
ZARZĄDZENIE nr 70/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej dzi
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obs
ZARZĄDZENIE nr 65a/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 65/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE nr 63/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznania świa