Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zrządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 06.06.2017 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do Grupy Sterującej w ramach projektu "Sukces rośnie z nami"
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki przez jednostki budżetowe
Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytori
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg na terenie gminy Bojanów w 2017 roku
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017" na tere
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 45a/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy Bojanów w miejscowości: Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Stany, Stany ul. Załęże i Przyszów
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w Gminie Bojanów w 2017 roku oraz przyjęcia r
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie oraz nierozstrzygnięcia postępowań konkursowych mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 1175/2 obręb Gwoździec, gm. Bojanów"
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach