Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie NR 25/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie NR 23/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie NR 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu O
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty 2020 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Boja
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty 2020 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkohol
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 122/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wynajęcia na okres do trzech lat nieruchomości lokalowych położonych w Przyszowie, Bojanowie i Maziarni
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 120/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Bojanów tabletów do użytku służbowego
Zarządzenie NR 117/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej zadania pn. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i
Zarządzenie NR 116/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 115/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2225, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2
Zarządzenie NR 114/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany”