Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr_17_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Stanach
ZARZĄDZENIE nr_16_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr _93_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr_15_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. „Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 roku”.
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do oceny drzewostanu parkowego w zabytkowym parku podworskim w Bojanowie
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 2011
Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
ZARZĄDZENIE nr_11_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek będących własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bojanów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Bojanów w
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej oraz Regulaminu Prac Komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształce
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bojan
Zarządzenie_Nr_5_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Sieci HOTSPOT Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Bojanów - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 stycznia 2012 roku zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
ZARZĄDZENIE Nr 102/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
ZARZĄDZENIE nr_100_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr_99_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie najmu na okres trzech lat lokalu położonego w Stanach.
ZARZĄDZENIE Nr 98/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 07.12.2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2011 roku
Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 93/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bojanów.