Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr_64_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
ZARZĄDZENIE 63/2011 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Wójta Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr_62_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ZARZĄDZENIE nr_61_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ZARZĄDZENIE nr_60_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
ZARZĄDZENIE nr_58_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
Zarządzenie_Nr_56_2011 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie-Zapuściu
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykon
Zarządzenie_Nr_54_2011 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 16 sierpnia 2011 roku W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie-Zapuściu.
Zarządzenie_Nr_53_11 Wójta Gminy Bojanów z dnia 05 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stanach.
ZARZĄDZENIE nr_52_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.