Pokaż # 
Tytuł
ZARZĄDZENIE nr_100_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr_99_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie najmu na okres trzech lat lokalu położonego w Stanach.
ZARZĄDZENIE Nr 98/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 07.12.2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2011 roku
Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 93/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 92 / 2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenia Nr 53 / 2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2019
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
ZARZĄDZENIE Nr 89/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 88/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27.10.2011r. w sprawie powołania Komisji odbioru dla inwestycji pn. Przebudowa budynków po byłych szkołach podstawowych na świetlice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Kor
ZARZĄDZENIE nr_86_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie _Nr_85_11 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 października 2011 roku W sprawie powołania Komisji w celu ustalenia rzeczywistej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Volkswagen Jetta o nr rejestracyjnym RST05UG.
Zarządzenie nr_84_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bajonowie
ZARZĄDZENIE nr_83_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
ZARZĄDZENIE nr_82_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie _Nr_ 81_11 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku W sprawie powołania Komisji w celu ustalenia rzeczywistej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Volvo V70 o numerze nadwozia YV1BW714081011433.
ZARZĄDZENIE nr_80_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
ZARZĄDZENIE nr_79_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
ZARZĄDZENIE nr_78_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Bojanów - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania
Zarządzenie nr_76_2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stanach
Zarządzenie nr 75/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.