Pokaż # 
Tytuł
ZARZADZENIE NR 43/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Bojanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Zarządzenie nr 42 /2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25.06.2012 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 20 czerwca 2012 roku
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2011
ZARZĄDZENIE nr_38_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek nawalnego deszczu na terenie gminy w dniach 14-15 czerwca 2012 r.
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr_35_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Maziarnia, Gmina Bojanów
Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
Zarządzenie_Nr_ 31 _11 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Zarządzenie nr_30_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Korabinie
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia rzeczywistej normy zużycia paliwa dla kosy spalinowej Stihl FS87
ZARZĄDZENIE nr_28_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.
ZARZĄDZENIE nr_27_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
ZARZADZENIE NR 22/2012 Wójta Gminy Bojanów – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożenia ludzi i środowiska na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
ZARZĄDZENIE nr_20_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości należącej do Leśnej Wspólnoty Gruntowej Przyszów- Zapuście
ZARZĄDZENIE nr_19_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.
Zarządzenie Nr_18_2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynajęcia na okres trzech lat lokalu położonego w Stanach.