Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie NR 97/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie NR 96/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 95/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie 93/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
Zarządzenie NR 90/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 89/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 87/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie NR 86/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie NR 84/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu
Zarządzenie NR 83/2019 Wójt Gminy Bojanów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje”
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 76/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE nr 74/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bojanowie”
Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Boja