Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bojanów”.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru drogi gminnej nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380-0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni”
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wyborach do do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego dla zadania pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów – Część I i III
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda”.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do OWP w Stanach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej - w ram
Zarządzenie nr 63 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę nieruchomości.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru drogi działka ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierown
Zarządzienie Nr 53/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bojanów” oraz „ Budowa placu zab
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22.06.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych na terenie gminy Bojanów w 2018 roku
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży