Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów oraz rad soleckich w sołectwach: Kołodzieje, Maziarnia, Stany, Kozły-Załęże, Bojanów, Bojanów za Rzeką, Laski, Cisów Las,
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda
Zarządzenie Nr 8a /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształce
Zarządzenie Nr 6a /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych pr
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bojanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywróc
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódz
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”