Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2024 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024
Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacj
Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 33/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024
Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego
Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024
Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład -
Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polsk
Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 stycznia 2024 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku
Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Bojanów za 2023 rok
Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego