Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 01.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środ
Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębior
Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 104/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia sposobu i terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji oceniającej złożone wnioski
Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedłożenia Raportu o Stanie Gminy Bojanów za 2022 rok
Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023
Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023
Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniające zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębiors
Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku