Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do ra
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyz
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Szkoła na 5+”
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsz
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów – część IV Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Przyszów Burdze”
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bojanów”.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru drogi gminnej nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380-0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni”
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wyborach do do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego dla zadania pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów – Część I i III
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda”.