Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowaw art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów  dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019”

odbyło się w dniu 26.07.2018 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 166.000,00 zł brutto

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

cena

Czas podstawienia autobusu zastępczego

 

1.

 

PKS w Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

164.016,00 zł

 

20 minut

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-26
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-26
Liczba odwiedzin: 149
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-07-26 08:36:56
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-07-26 08:35:38