Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowaw art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole” odbyło się w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10.15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 6.000.000,00 zł brutto.

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Parametry techniczne

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

 

1.      

ETP S.A. ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

24.419.918,33

Rury SN 12kN/m2

60 miesięcy

Przelew

2.      

Zakład Usług Budowlanych i instalacyjnych ADMAR

36-100 Kolbuszowa

Ul. Zbożowa 8

 

12.066.230,79

Rury SN 12 kN/m2

60 miesięcy

Przelew

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-23
Udostępniający: Administrator 2018-07-24
Liczba odwiedzin: 530
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018... Administrator 2018-07-24 07:48:18
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-07-23 08:56:14
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-07-23 08:55:54