Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni

ZPB.271.8.2018

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni


W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.04.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu  informujemy iż do nadszybia 3400 nie wejdzie kabina wysoka na 2150 (tak jak jest w SIWZ). Proszę o informację czy  obniżamy kabinę i wtedy nadszybie wyjdzie 3430 mm czy też podnosimy nadszybie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadszybie w projekcie jest 345cm a nie 340cm jak w tym piśmie – w załączeniu  przekrój z projektu oraz model windy, pod którą zaprojektowany  jest szyb windowy


WINDA PRZEKRÓJ Z PROJEKTU


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-02
Udostępniający: 2018-05-02
Liczba odwiedzin: 353