Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

 

Zamawiający:

Gmina Bojanów

Ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Znak postępowania: ZPB.271.2.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo:

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminyodbyło się w dniu  29.01.2018 r.  o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
w wysokości: 58.800,00  

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Pozostałe warunki

1.

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

58.800,00 zł

31.01.2018

 

- Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym- 4,62%

- Oprocentowanie rachunku bieżącego i pomocniczego – 0,35%

- Oprocentowanie lokat typu overnight-  0,75%

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-29
Liczba odwiedzin: 710
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:41
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:00