Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.7.2020 pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu  Gminy Bojanów odbyło się w dniu 04/12/2020 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 450.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych

 

1.

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner Wolina ul. Sienkiewicza 74

37-400 Nisko

 

 

319.600,00 zł

przelew

tego samego dnia

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

 

 

295.920,00 zł

 

przelew

 

tego samego dnia

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-04
Liczba odwiedzin: 125
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.7.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-12-04 13:19:35
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.7.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-12-04 13:18:47