Informacja GZUK z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie” odbyło się w dniu 09.11.2020 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 385 507, 00  zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

376 381,40 zł

31.12.2021 r. 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-09
Liczba odwiedzin: 558
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GZUK z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz 2020-11-09 13:49:18
1 Informacja GZUK z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz 2020-11-09 13:48:51